Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” w Warszawie,
dr. J. Strusia 13a, 04-564 Warszawa.
Nr. konta Bank Pekao SA. 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157.
KRS 0000071891
email: mtopicha@wpraga.oaza.pl.