Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Warszawie

Dla Seniora

Realizacja programu z środków Biura Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Ośrodek Fundacji prowadzi znaczną część swoich zadań na terenie Marysina Wawerskiego Wawra i Anina. Jest to teren w znacznej mierze zamieszkany przez osoby w podeszłym wieku. Problemem jaki tu dostrzegamy, związanym z Covid-19, brak dbałości o to aby środki ochrony osobistej były w odpowiednim stanie. Bardzo wiele osób w podeszłym wieku porusza się po terenach wspólnych (sklepy wielko powierzchniowe, bazarki, itp.) w zniszczonych i dosłownie brudnych maseczkach i w niewielkim stopniu korzysta z rękawiczek ochronnych. Mamy świadomość, że w większości wypadków wynika to z oszczędności (i nie jest tu ważne czy jest ona racjonalna czy nie). W związku z tym chcemy dostarczyć seniorom 1000 minipakietów środków ochrony osobistej. 

W ramach konkursu: Nabór ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Biuro Bezpieczeństwa Publicznego, zostały nam przyznane środki w wysokości 9900zł.

Next Post

Previous Post

© 2024 Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Warszawie

Theme by Anders Norén